Banner
03.10.16

 

AFISA aenigma 900

 

Η Steficon, που εκτ?ς απ? τον χ?ρο του digital marketing, δραστηριοποιε?ται και στον τομ?α της παραγωγ?ς ταινι?ν, απ?σπασε για την ταιν?α "Α?νιγμα" το Βραβε?ο "Καλ?τερης Ταιν?ας Κινουμ?νων Σχεδ?ων" στο 22ο Διεθν?ς Φεστιβ?λ Μικρο? Μ?κους Δρ?μας και την "Ε?φημο Μνε?α Εικαστικ?ς και Τεχνικ?ς Επ?τευξης" στο 39ο Φεστιβ?λ Ελληνικ?ν Ταινι?ν Μικρο? Μ?κους Δρ?μας.
Πρ?κειται για μια δεκ?λεπτη εικαστικ? στερεοσκοπικ? ταιν?α εμψ?χωσης (animation) των ?ρη Φατο?ρου και Αντ?νη Ντο?σια, εμπνευσμ?νη απ? τη ζωγραφικ? του ?λληνα υπερρεαλιστ? Θε?δωρου Πανταλ?ων (www.theodorospantaleon.gr), εν? ταυτ?χρονα αποτελε? το πρ?το στερεοσκοπικ? ελληνικ? animation που διαγων?στηκε στο διεθν?ς τμ?μα του Φεστιβ?λ Δρ?μας, καθ?ς και την πρ?τη ταιν?α που προβλ?θηκε 3D. 
Η ταιν?α αποκαλ?πτει με ?ναν μοναδικ? τρ?πο μια δυνατ?, πραγματικ? ιστορ?α για την υποταγ? των γυναικ?ν και ανιχνε?ει τα ?ρια σινεμ? και ζωγραφικ?ς με ?να αξιοσημε?ωτο επ?πεδο συναισθηματικο? β?θους, αποδεικν?οντας πως ?νας κατεξοχ?ν εικαστικ?ς κινηματογρ?φος μπορε? να ε?ναι ελκυστικ?ς και συναρπαστικ?ς. 
Η παραγωγ? της ταιν?ας ?γινε απ? την Steficon με την εν?σχυση του Ελληνικο? Κ?ντρου Κινηματογρ?φου και της Ελληνικ?ς Ραδιοφων?ας Τηλε?ρασης και με την ευγενικ? υποστ?ριξη του Ιδρ?ματος Ιω?ννου Φ. Κωστοπο?λου, εν? χορηγ?ς ?ταν το Πλα?σιο.

 

Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=pqNNa5qSojc

 

 

SHARE